Czytania rocznicowe w 176. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej w Pasażu Kultury Andromeda.

 


Pasaż Kultury Andromeda – 21 maja 2018 r., godz. 17.00

wstęp wolny

a jak poszedł król na wojnę

W 176. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej

Najwybitniejsza polska poetka okresu realizmu. Pisała nie tylko wiersze. W jej dorobku znalazły się również: poematy, nowele, szkice, obrazki, teksty publicystyczno-reportażowe i prace krytycznoliterackie. Tłumaczyła. „W jej utworach można odnaleźć i śmiałość tematyki, i subtelność analizy psychologicznej, bogactwo oryginalnych form narracyjnych, nowatorstwo i wysoki kunszt pisarski. Wiersze poetki, będące pokłosiem jej pobytu we Włoszech i Francji, należą bez wątpienia do najlepszych osiągnięć współczesnej poezji. Badacze  twórczości Konopnickiej uważają, że sztandarowej poetce szkolnych akademii zrobiono krzywdę, redukując ją do tychże: „Konopnickiej przez ostatnie sto lat praktycznie nie czytano – nią się posługiwano.” /Lena Magnone, „Maria Konopnicka. Lustra i symptomy”/.

Czas znów zacząć czytać!


Źródło : http://kultura.tychy.pl/