Informacja na temat biletów długookresowych.

 


Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach przypomina wszystkim pasażerom, że z dniem 31 maja 2018 roku, nastąpi zakończenie sprzedaży papierowych biletów 30 – dniowych. Papierowe bilety okresowe zakupione z datą rozpoczęcia do 31.05.2018 roku, zachowują swoją ważność przez 30 dni.

Od 01 czerwca 2018 roku. zakup biletów 30, 90 – dniowych, będzie możliwy tylko i wyłącznie na kartę ŚKUP.

W związku z powyższym, uprzejmie przypominamy o konieczności wyrobienia karty ŚKUP przez osoby, które do tej pory korzystały z biletów długookresowych w formie papierowej.

Ponadto przypominamy, iż w Tychach spersonalizowane karty ŚKUP można bezpłatnie uzyskać w dwóch Punktach Obsługi Klienta, usytuowanych przy:
– ul. Konfederatów Barskich 19
– ul. Dąbrowskiego 87
czynnych w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00.
Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta, gdzie można złożyć wniosek o kartę znajduje się tutaj.

Bilety długookresowe oraz średniookresowe, można zarejestrować na karcie ŚKUP, m. in. w Kolekturze Biletowej MZK Tychy przy ul. Bocheńskiego 4, a także w 23 punktach ajencyjnych zlokalizowanych na terenie Tychów, oraz w Mikołowie, Łaziskach, Orzeszu, Ornontowicach, Żorach, Bieruniu, Oświęcimiu. Pełna lista punktów ajencyjnych znajduje się tutaj.

W wyżej wymienionych punktach można również dokonać aktywacji biletów okresowych i 7-dniowych zakupionych poprzez portal.kartaskup.pl

 


Źródło : https://www.mzk.pl/