Konkurs „Mój ogrodowy raj”.

 


Tyski Zakład Usług Komunalnych organizuje konkurs dla mieszkańców posiadających ogrody przydomowe lub ogródki działkowe zlokalizowane na terenie Miasta Tychy.

Konkurs trwa: od 30.04.2018 r. – 31.08.2018 r. i prowadzony jest w dwóch kategoriach obiektów:

1) Ogrody przydomowe.

2) Ogródki działkowe Rodzinne Ogrody Działkowe.

Zgłoszenia należy dokonaćdo dnia 31.05.2018 r. Ocena obiektów odbywać się będzie poprzez przeprowadzone przez komisję konkursową oględziny w dniach od 07 –21.06.2018 r. oraz w dniach 06 -17.08.2018 r. Szczegółowe informacje o terminach i zasadach konkursu znajduja się w regulaminie.

Celem konkursu jest budowanie świadomości proekologicznej oraz estetycznej wśród mieszkańców Tychów. Pełna harmonii zieleń pomaga kształtować właściwy rozwój zachowań społecznych oraz integruje mieszkańców. Konkurs ma zachęcać tyszan do budowania terenów zielenina własnych nieruchomościach, ukwiecania ogrodów przydomowych jak i Rodzinnych Ogródków Działkowych,co podnosi estetykę danej nieruchomości a dzięki temu zwiększa atrakcyjność miasta.


Źródło : http://umtychy.pl/