Na terenie Tychów wprowadzono I poziom ostrzegania.

 


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował, że na terenie miasta Tychy został wprowadzony I poziom ostrzegania – kolor żółty (informacyjny i edukacyjny) zgodnie z Planem działań krótkoterminowych.

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w 2018 roku dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3.

Aktualny Program ochrony powietrza dla terenu woj. śląskiego dostępny jest na stronie Urzedu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Źródło : http://umtychy.pl/