Z Walentego na Melchiora, ale wciąż Kubicy.

 


Ulica Walentego Kubicy (komunisty) już niebawem będzie nosiła nazwę Melchiora Kubicy (powstańca śląskiego). Zarządzenie zastępcze w tej sprawie wydał 30 marca br. wojewoda śląski. Decyzja wejdzie w życie 18 kwietnia.

Obowiązek zmiany wprowadziła ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego, w myśl której samorządy zostały zobowiązane do usunięcia z przestrzeni publicznej nazw umieszczonych w wykazie Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Obecnie na ulicy Walentego Kubicy mieszka 788 osób. Zmiana nazwy ulicy nie oznacza jednak konieczności wymiany dokumentów.

Melchior Kubica (1900 – 1921) był powstańcem śląskim, który zginął podczas III Powstania Śląskiego. Został ranny pod Grodziskiem, zmarł 24 maja 1921 w Strzelcach Wielkich. Pochowano go w Jemielnicy.


Źródło : https://silesion.pl/