Tyski system powiadomień SMS o awariach wodociągowych.

 


Tyskie wodociągi uruchomiły usługę powiadamianie SMS o zakłóceniach w dostawach wody.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach przekazuje informacje SMS-em na temat zakłóceń w dostawie wody. Działanie to ma umożliwić jeszcze lepszy dostęp do bieżących informacji o sytuacji na sieci wodociągowej. Z tego rozwiązania korzysta dzisiaj już ponad 4 tys. odbiorców wody.

– Postanowiliśmy pójść krok dalej w stosunku do dnia dzisiejszego, ponieważ informacje dostarczane poprzez tradycyjne metody, jak np. ogłoszenia w miejscach publicznych, nie zawsze trafiają do wszystkich zainteresowanych (…) Wdrożyliśmy system powiadomień SMS, który cały czas się rozwija i jak do tej pory doskonale się sprawdza. Dziś usługą objętych jest już przeszło 4 tys. osób, a zainteresowanych cały czas przybywa – mówi Krzysztof Zalwowski, prezes zarządu rejonowego Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

Usługę uruchamia się przez formularz na stronie RPWiK Tychy. Wystarczy wpisać swój numer telefonu i adres zamieszkania. Następnie wysyłany jest SMS-a z kodem potwierdzającym chęć subskrybowania powiadomień i od tej pory użytkownik otrzymuje alerty. W każdej chwili można je wyłączyć.

Usługa powiadamiania SMS-em jest bezpłatna. Po kilku miesiącach od uruchomienia system rozbudował się także o funkcję powiadamiania o dacie przekazania odczytu, a także o informacje na temat rozliczenia za dostarczoną wodę. Korzystać z tego udogodnienia mogą wszyscy mieszkańcy, nie tylko ci, którzy posiadają podpisaną umowę o dostarczanie wody z tyskimi wodociągami, ale również osoby mieszkające w budynkach wielolokalowych.

– Informacja SMS wysyłana jest przez system do osób, których populacja generowana jest automatycznie poprzez zaznaczenie przez dyspozytora przedsiębiorstwa obszaru wpływu potencjalnej awarii. Taka formuła współpracy z odbiorcami ma ten zasadniczy walor, że odbiorcy odpowiednio wcześnie mogą przygotować się do niezbędnych, ale bywa, że uciążliwych, działań Przedsiębiorstwa – dodaje prezes RPWiK Tychy.

Usługa SMS działa w ramach wdrożonego już wcześniej systemu IBOK – Internetowego Biura Obsługi Klienta, które umożliwia również skorzystanie z opcji e-odczytu i e-faktury. Z tej opcji korzysta obecnie blisko 6 tysięcy kontrahentów Przedsiębiorstwa.


Źródło : https://portalkomunalny.pl/