Prezydent Tychów nagrodzony.

 


Prezydent Tychów Andrzej Dziuba dwukrotnie w ciągu jednego dnia został uhonorowany prestiżowymi wyróżnieniami samorządowymi.

1 marca w Operze Śląskiej w Bytomiu swoje 25-lecie świętował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z tej okazji władze Funduszu przyznały statuetki EkoKARLIKA 25-lecia osobom, które w ciągu minionego ćwierćwiecza najbardziej przysłużyły się dziełu ochrony środowiska w regionie. W tym gronie znalazł się prezydent Andrzej Dziuba, w imieniu którego wyróżnienie odebrał wiceprezydent Miłosz Stec.

Prezydent przebywał bowiem w tym czasie w Żywcu, gdzie odbywało się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Podczas tego spotkania wręczono tytuły Samorządowca Roku 2017, przyznawane przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Tym razem to prestiżowe wyróżnienie przyznano 41 prezydentom, burmistrzom i wójtom gmin wchodzą- cych w skład Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii – za prowadzoną od wielu lat oddolną współpracę tych samorządowców, ich skuteczny lobbing za ustawą, na podstawie której powołano metropolię, szybkie i zgodne wyłonienie organów nowej instytucji oraz zdolność do wzniesienia się ponad lokalne partykularyzmy dla dobra wspólnego.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 8/535