Coaching kariery dla 800 gimnazjalistów.

 


Z końcem ub. roku zakończyła się trwająca od września 2017 r. druga edycja coachingu kariery dla uczniów trzecich klas tyskich gimnazjów. Podczas niej uczniowie pracowali w małych, pięcioosobowych grupach nad swoją wizją przyszłości zawodowej i wyborem kierunku dalszego kształcenia.

Tym nowatorskim projektem objęte zostały wszystkie szkoły gimnazjalne w Tychach, a jego inicjatorami byli Anna Zalewska-Sikora i Artur Winiarski z Pracowni Rozwoju Wzrastam.

– Postawiliśmy na pracę metodą coachingu grupowego. To metoda znana w biznesie, ale nie w szkolnictwie i w pracy z uczniami. Znając efektywność tej metody rozwoju i profity z niej płynące, postanowiliśmy przekonać do niej również szkoły, przy dużej otwartości Miejskiego Centrum Oświaty i zastępcy prezydenta ds. społecznych pani Darii Szczepańskiej. Tyskie szkoły otwarły się na tę nową metodę pracy rozwojowej na dużą skalę, bo sesje objęły ponad 800 osób – mówi Artur Winiarski, trener, doradca zawodowy i psychoterapeuta. Sam coaching bywa często mylony z doradzaniem albo rodzajem treningu. A jest czymś zupełnie innym. Polega na wsparciu w określeniu prawdziwych celów i potrzeb danej osoby i tego, w jaki sposób można je osiągnąć, bez podawania gotowych rozwiązań.

– Sesje coachingowe można odbywać indywidualnie, ale również grupowo, co zastosowaliśmy właśnie w tym projekcie. Dzięki temu młodzi ludzie pracowali nad swoimi indywidualnymi celami, ale przy wsparciu i inspiracji grupy. W ten sposób daliśmy uczniom możliwość znalezienia konkretnych odpowiedzi na nurtujące ich pytania odnośnie własnej przyszłości: jaką szkołę wybrać po gimnazjum, jaki zawód. Jednocześnie mogli budować poczucie sprawstwa, zaufania do siebie oraz odpowiedzialności za własne decyzje. Rezultatem sesji z nami było to, że uczniowie kończyli je z precyzyjną wizją, jaką szkołę wybieram i jak wiąże się ona z moimi dalszymi celami zawodowymi – mówi Anna Zalewska-Sikora, psycholog, coach ACC ICF, trener.

Projekt ten, ze względu na zastosowane metody i jego wielkość, moż- na uznać za wyjątkowy i prekursorski na skalę kraju. Został on bardzo wysoko oceniony przez uczniów, którzy wyrażali swoje opinie w przeprowadzanych ankietach – uzyskał oceny 4,9 w skali 1–5, jeśli chodzi o formę, przydatność i sposób prowadzenia zajęć.

– Po sesjach coachingowych w naszej szkole słyszałam od uczniów, jak waż- ne było dla nich, że zostali wysłuchani w tak istotnych dla nich sprawach, jak wybór przyszłości. To, że warsztaty były prowadzone przez osoby spoza środowiska szkolnego i to jeszcze w małych grupach, sprawiło, że uczniowie nie mieli problemu z otwarciem się. Ania i Artur potrafią wyłuskać to, co w młodych ludziach najcenniejsze i pokazać ich możliwości. Fenomenem jest dla mnie to, że uczniowie osiągający słabsze wyniki w nauce podczas tych spotkań mogą pokazać się z innej, lepszej strony, a to ich dowartościowuje i daje wiatr w żagle. Cieszę się, że takie inicjatywy realizowane są przez MCO oraz mocno kibicuję kolejnym – oceniła Anna Kowal, pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 6/533