Punkt konsultacyjny dla NGO.

 


W poniedziałek, 12 lutego w budynku Balbina Centrum przy ul. Barona 30 został otwarty Punkt Konsultacyjny dla tyskich organizacji pozarządowych.

Prowadzony przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej FRES punkt czynny będzie w poniedziałki w godz. 10– 16, środy w godz. 14–18 i w czwartki w godz. 10–14. Poza doradztwem (ogólnym, prawnym, księgowym czy marketingowym) tyskie NGO-sy będą mogły liczyć na możliwość korzystania z ksero i drukarki, bezprzewodowego internetu, a po wcześniejszej rezerwacji także na wynajęcie salki szkoleniowej. W Punkcie Konsultacyjnym, który mieści się w pokoju 209, organizowane będą także szkolenia, warsztaty i spotkania animacyjne.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 5/532