Prezydent powołał Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

 


Zarządzeniem z 30 stycznia 2018 roku prezydent Tychów Andrzej Dziuba powołał miejski Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Komitet ma stanowić forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących koordynowania przygotowań (w tym opracowania kalendarza obchodów) i realizacji cyklu wydarzeń patriotycznych, edukacyjnych i kulturalnych związanych z uroczystymi obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na czele komitetu stoi sam prezydent, zaś funkcję koordynatora pełni Aleksandra Matuszczyk, dyrektor Muzeum Miejskiego. Poza nimi w gronie, któ- re będzie odpowiadać za organizację obchodów w mieście, znajdują się dyrektorzy Miejskiego Centrum Oświaty i Miejskiego Centrum Kultury, naczelnicy trzech wydziałów Urzędu Miasta, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta oraz po jednym przedstawicielu każdego klubu radnych.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 5/532