Przetarg na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej.

 


KZK GOP, wspólnie z Tychami i Bieruniem, organizuje przetarg na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej. Na przystankach pojawi się w sumie 462 nowych tablic dynamicznej informacji, a ponadto pojazdy na liniach MZK Tychy zostaną wyposażone w urządzenia mobilne dla kierowców zintegrowane z systemami KZK GOP i karty ŚKUP.
Przedmiotem wspólnego przetargu, ogłoszonego przez KZK GOP, miasto Tychy i gminę Bieruń, jest rozbudowa systemu informacji pasażerskiej. W skład zadania wchodzą zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacji pasażerskiej z monitoringiem oraz montaż urządzeń mobilnych w pojazdach wraz z ich integracją z funkcjonującym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej i karty ŚKUP.

W ramach prac pojawi się 462 nowych tablic. Na obszarze KZK GOP przewidziano montaż 400 elektronicznych tablic informacyjnych 6-wierszowych dwustronnych oraz sześć tablic informacyjnych 12-wierszowych jednostronnych. W Tychach pojawi się 50 tablic 6-wierszowych dwustronnych, a w Bieruniu – sześć takich tablic.

Tablice, wykonane z diod LED-owych, mają wyświetlać w czasie rzeczywistym mają wyświetlać przewidywane czasy do przyjazdu autobusów. Ponadto w dolnej części tablicy możliwe będzie wyświetlanie bieżących komunikatów, elektronicznej informacji o utrudnieniach w ruchu, imprezach i wydarzeniach oraz informacji o parametrach środowiskowych (np. zanieczyszczeniu powietrza).

Dodatkowo w 170 pojazdach wykonujących przewozy na liniach MZK Tychy zostaną zainstalowane urządzenia mobilne dla kierowców, które mają być zintegrowane z istniejącym systemem informacji i kartą ŚKUP. Urządzenia te będą wyświetlać m.in. informacje dot. realizowanego kursu, aktualnego czasu, odchyłki od rozkładu, aktualnego i następnego przystanku, przystanku końcowego.

Okres wdrażania systemu potrwa 21 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Drugi etap obejmuje utrzymanie systemu. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania wad systemu przez 66 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin składania ofert mija 24 stycznia. W postępowaniu mogą brać udział firmy, które w ostatnich trzech latach wykonały co najmniej dwie dostawy po minimum 100 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej o wartości min. 1 mln zł dla jednego zamówienia. O wyborze zdecydują cena (60%), okres gwarancji (25%), doświadczenie kierownika projektu (15%).


Źródło : http://www.transport-publiczny.pl/