Dzielnicowi sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych.

 


Dzielnicowi tyskiej komendy sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych. Czynią tak każdego roku w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatury, szczególnie wieczorami i w nocy, mocno spadają. Każdego kto ma informacje o osobach przebywających w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu prosimy o kontakt z wyspecjalizowanymi instytucjami lub policją. Może w ten sposób uratujemy czyjeś życie.

Dzielnicowi w swoich rejonach podczas obchodu kontrolują parki, dworce, opuszczone budynki oraz pozostałe miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Informują o adresach noclegowni oraz miejscach, gdzie wydawany jest prowiant dla potrzebujących. Policjanci troszczą się też o osoby, które przebywają w miejscach zabronionych, gdzie może dojść do zagrożenia ich życia i zdrowia. Mundurowi rozdają w swoich rejonach plakaty informujące o pomocy osobom bezdomnym w zakresie noclegu i wyżywienia.

Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na przypadkowo spotkane osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze lub niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze, bezdomne i będące pod wpływem alkoholu. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze, tel. alarmowe 997 lub 112. Informacje o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 987.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/