Noga z gazu ! Tyscy policjanci kontrolują dziś prędkość.

 


Dzisiaj tyscy policjanci przeprowadzą działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących dozwolonej prędkości oraz uświadomienie kierującym, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą zbyt szybka jazda.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/