Działania „KONTROLA DROGOWA PIESZY”.

 


Tyscy policjanci cyklicznie prowadzą działania „kontrola drogowa Pieszy”, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzisiaj przeprowadzą taką akcję, podczas której będą zwracać szczególną uwagę na to, czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych i nie wchodzą na przejście na czerwonym świetle. Mundurowi będą się też przyglądać kierowcom, aby nie popełniali oni wykroczeń względem pieszych.

Akcja potrwa od godz. 10.00 do godz. 18.00, a jej głównym celem jest dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Działania są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa zwracać będą uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyjrzą się, czy piesi sami nie łamią zasad ruchu drogowego.

Przypominamy, że pieszemu m.in. zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściach dla pieszych, wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, czy też przebiegania przez jezdnię, zwłaszcza w miejscu do tego zabronionym.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/