Tychy: Miasto kupiło za 8,3 mln zł udziały w spółce MEGREZ.

 


Radni Sejmiku wyrazili zgodę na zbycie na rzecz Miasta Tychy udziałów w spółce MEGREZ za cenę 8,3 mln zł. Jest to odpowiedź na starania prezydenta tego miasta dotyczące kupna gruntów, a także udziałów województwa w spółce MEGREZ. Kilka miesięcy wcześniej w marcu radni wyrazili zgodę na sprzedaż czterech nieruchomości wraz zabudowaniami. Są one obecnie w większości dzierżawione Megrezowi, a także spółce pracowniczej „Zespół Przychodni Specjalistycznych” oraz Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca (PAKS).

Podjęcie uchwały w sprawie udziałów umożliwia Zarządowi Województwa zakończenie  procesu ich zbywania. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży jej udziałów będą w dyspozycji Województwa Śląskiego i mogą służyć sfinansowaniu zadań Województwa, w szczególności w zakresie służby zdrowia.

– Bardzo długo trwały ustalenia w tej sprawie. Teraz już nie ma żadnych przeszkód, by podpisywać porozumienie. W najbliższym czasie mają być gotowe dokumenty i grunt trafi w ręce samorządu tyskiego – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Obecnie opieką medyczną świadczoną przez MEGREZ objęci są przede wszystkim mieszkańcy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Posiadanie przez miasto całego pakietu udziałów pozwoli na zaangażowanie większych środków finansowych w opiekę medyczną nad lokalną społecznością. Zamknięcie tej transakcji ułatwi Województwu Śląskiemu skoncentrowanie się na prowadzeniu jednostek o znaczeniu strategicznym, mającym kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia medycznego pacjentów z całego regionu.

– Ochrona zdrowia mieszkańców jest dla nas sprawą bardzo istotną. Chcemy inwestować w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, pozyskując na ten cel także środki europejskie i poprawiać jakość opieki medycznej. Dziś, po wielu miesiącach rozmów i negocjacji w sprawie przejęcia szpitala, będziemy mogli rozpocząć realizację tych planów – podkreśla prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Megrez sp. z o.o jest spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność gospodarczą począwszy od 2008 roku. Od 1.06.2012 r. Spółka rozpoczęła zarządzanie nowo powstałym podmiotem, jakim jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach. Obecnie właścicielami spółki Megrez są: Województwo Śląskie (50,46% udziałów), Miasto Tychy (46,73%) oraz Powiat Bieruńsko- Lędziński (2,81%).


Źródło : http://radiopiekary.pl/