„Hospicjum im. Św. Kaliksta” w Tychach z kontraktem NFZ.

 


Do 300 wzrosła w woj. śląskim liczba łóżek hospicyjnych, gdzie NFZ refunduje opiekę nad chorymi na nieuleczalne i ograniczające życie choroby. W piątek rozstrzygnięto dodatkowe postępowanie konkursowe – podał śląski oddział Funduszu.

Dotychczas świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnym były w regionie realizowane na podstawie wyników postępowania konkursowego z 2014 r. Udzielało ich 14 świadczeniodawców, dysponujących 260 łóżkami.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach Jerzy Szafranowicz kilka tygodni temu ogłosił dwa tzw. postępowania dodatkowe, które zostały rozstrzygnięte w piątek (24 marca). Na ich podstawie liczba łóżek dla chorych na nieuleczalne choroby, została zwiększona do 300.

W centrum województwa opiekę nad chorymi będzie oferować Społeczne Stowarzyszenie „Hospicjum im. Św. Kaliksta” w Tychach, a na południu – Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne z Bielska-Białej oraz spółka INTER.MED z Czernichowa. Umowy będą obowiązywać od 1 maja 2017 r. do końca czerwca 2019. Na realizację trzech nowych kontraktów śląski oddział NFZ zaplanował tylko na ten rok ponad 3,3 mln zł.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, której celem jest zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym, ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

W ramach tzw. świadczeń gwarantowanych pacjent ma zapewnione świadczenia udzielane przez lekarzy i pielęgniarki, leczenie farmakologiczne, leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, leczenie innych objawów somatycznych, opiekę psychologiczną nad nim i jego rodziną, rehabilitację, zapobieganie powikłaniom, badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej, zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego oraz tzw. opiekę wyręczającą, obejmującą przyjmowanie pacjentów do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.


Źródło : http://www.rynekzdrowia.pl/