Megrez ogranicza przyjęcia pacjentów na oddział chorób wewnętrznych.

 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o. o. w Tychach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu na oddziale chorób wewnętrznych liczącym 55 łóżek zostaną ograniczone przyjęcia pacjentów w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.

Modernizacja oddziału chorób wewnętrznych obejmie odcinek na którym znajduje się 28 łóżek. Przeprowadzone prace remontowe służyć będą poprawie warunków i komfortu pobytu pacjentów leczonych na tym oddziale.

Jednocześnie szpital informuje, że na odcinku oddziału chorób wewnętrznych nie objętym remontem, gdzie funkcjonować będzie 27 łożek oraz na drugim funkcjonującym w szpitalu oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologii pacjenci przyjmowani będą na bieżąco, w liczbie odpowiadającej dostępnym zasobom. W sytuacji nadmiaru przypadków, pacjenci kierowani będą do oddziałów o profilu chorób wewnętrznych w najbliższych szpitalach.


Źródło : http://umtychy.pl/