Plan inwestycyjny TSM Oskard na rok 2017.

 


Przedstawiamy Państwu najważniejsze prace ujęte w planie inwestycyjnym TSM Oskard na 2017 rok, uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, na wniosek Zarządu. Szczegółowych informacji w sprawie planowanych robót udzielają pracownicy poszczególnych Rejonów GZM oraz Działu Lokali Użytkowych.

REJON GZM NR 1 :  Budowa śmietników przy al. Niepodległości 130-136 i 138-144

REJON GZM NR 2 : Budowa śmietnika przy ul. G. Morcinka 2-4 Budowa chodników do placu zabaw – I etap na osiedlu Magdalena. Montaż lampy przy ul. Żwakowskiej 20

REJON GZM NR 3 : Budowa śmietnika przy ul. Begonii

REJON GZM NR 4 : Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. S. Jaracza 15-31. Budowa śmietnika wraz z infrastrukturą wokół przy ul. Armii Krajowej 5

REJON GZM NR 5 : Budowa placu zabaw pomiędzy deptakiem a Szkołą Podstawową nr 35. Zakup i montaż ławek na terenie nieruchomości budynkowych

REJON GZM NR 7 : Wykonanie projektu technicznego budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. R. Dmowskiego 100. Dostawa i montaż altany śmietnikowej na odpady segregowalne przy ul. Uczniowskiej 42


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/