Tychy: Trwa rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

 


KZK GOP otrzymał ponad 26 mln zł na rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisana została w lutym 2017 r. Partnerami projektu są Tychy i Bieruń.

Jak informują przedstawiciele biura prasowego KZK GOP, projekt SDIP II ma na celu rozbudowę istniejącego już systemu informacji pasażerskiej. Realizowany będzie na obszarze wszystkich gmin KZK GOP oraz obszarze Tychów i Bierunia.

Dzięki niemu na 462 przystankach zamontowane zostaną tablice informacji pasażerskiej, które będą wyświetlać rzeczywisty czas przyjazdu autobusów, tramwajów i trolejbusów (na terenie Tychów). W związku z tym w 170 autobusach MZK Tychy zainstalowane zostaną komputery pokładowe z czytnikami kart ŚKUP. Zintegrowane one zostaną także z istniejącymi systemami ŚKUP i SDIP oraz z systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 6.1 POIiŚ Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Całkowita wartość projektu została oszacowana na 43,4 mln zł. Za koszty kwalifikowalne uznano 35,3 mln zł, z czego 75% zostanie pokryte z Funduszu Spójności w ramach dofinansowania unijnego projektu (tj. 26,4 mln zł).


Źródło : http://www.dziennikzachodni.pl/