Tychy : rekrutacja do przeszkoli od 19 kwietnia do 5 maja.

 


O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedszkoli.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie 19 kwietnia do 5 maja 2017 r. wypełnić elektroniczny formularz lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce po uruchomieniu rekrutacji.

Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 r.

WAŻNE TERMINY:

1 Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami 19 kwietnia do 5 maja 2017 r.
2 Ogłoszenie listy kandydatówzakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 maja 2017 r.
3 Potwierdzanie woli uczęszczania(podpisywanie umów) 18 – 19 maja 2017 r.
4 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 maja 2017 r.


Źródło : https://przedszkola-tychy.nabory.pl/