Jaśniej i nowocześniej w Tychach.

 


Tychy przygotowują się do wielkiej modernizacji oświetlenia miejskiego. Operacja, zaplanowana na lata 2018–2019, ma kosztować kilkanaście milionów złotych, z których część być może będzie pochodzić ze środków europejskich.

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta jest właśnie w trakcie przygotowań do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie projektu modernizacji systemu oświetlenia w mieście. Zakłada ona wymianę przestarzałych słupów i opraw na nowoczesne, energooszczędne i wpływające nie tylko na estetykę tyskich ulic, chodników i parków, ale i na jakość oświetlenia.

Jak wykazała inwentaryzacja, przeprowadzona przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, do wymiany kwalifikuje się prawie 2800 słupów oświetleniowych, rozmieszczonych w niemal wszystkich rejonach miasta oraz ok. 4250 lamp. Problem tkwi jednak w tym, że tylko 700 słupów i nieco ponad 900 opraw oświetleniowych jest własnością Gminy; reszta to składnik mienia firmy Tauron.

– Zależy nam na tym, żeby modernizacją objąć cały system oświetlenia, w tym stare, często jeszcze żelbetowe lub pordzewiałe metalowe słupy, będące własnością Taurona – mówi rzecznik prasowy UM, Ewa Grudniok. – Żeby jednak móc starać się o dofinansowanie, musimy wcześniej przejąć na własność, czyli po prostu odkupić od Taurona ich słupy i lampy. Właśnie prowadzimy na ten temat rozmowy z firmą energetyczną.

Jeśli Miasto i Tauron dojdą do porozumienia, będzie można – jak przewidują plany – ujednolicić i znacząco unowocześnić system miejskiego oświetlenia. Wiele wskazuje na to, że na nowych słupach zainstalowane zostaną energooszczędne lampy ledowe, jak to zrobiono już np. w ciągu Alei Bielskiej, ale na pewno będzie można o tym szczegółowo mówić po wykonaniu projektu modernizacji i wykonaniu kosztorysu.

Wstępne szacunki wartości inwestycji określają ją na poziomie kilkunastu milionów złotych (w „wariancie optymistycznym”, zakładającym odkupienie i przejęcie wszystkich lamp w mieście). Urząd planuje pozyskać na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego i przygotowuje wniosek na konkurs, który zapowiadany jest na kwiecień przyszłego roku.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 3/484