Budżet Partycypacyjny 2018 – zgłoś swój pomysł do 20 lutego.

 


Przypominamy, że trwa nabór wniosków do budżetu partycypacyjnego na 2018 rok. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lutego.

Do podziału jest, jak co roku, 5 mln zł. O tym, na co zostaną wydane te pieniądze, zadecydują mieszkańcy miasta. Do tej pory (od 2015 r.) w ramach budżetu partycypacyjnego zrealizowano w Tychach ponad 100 zadań. W 2017 r. zaplanowanych jest 37, które zostały wybrane w głosowaniu we wrześniu zeszłego roku. Propozycje zadań na rok 2018 r. można zgłaszać tylko do 20 lutego.

Wnioski do budżetu partycypacyjnego mogą składać mieszkańcy Tychów, którzy ukończyli 16 lat. Każdy wniosek musi być poparty podpisami co najmniej 15 mieszkańców okręgu. Proponowany projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (2018).

Formularze wniosków w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej razemtychy.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W wersji papierowej są one dostępne w Punktach Konsultacyjnych i Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy ul. Barona 30 (pok. 209, I piętro). W tych miejscach można też uzyskać szczegółowe informacje i pomoc w napisaniu wniosku (także telefonicznie: 32 776 34 55 lub poprzez e-mail: kontakt@razemtychy.pl).

 


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 3/484