Unijne dofinansowanie na budowę ulic Oświęcimskiej i Turyńskiej.

 


W ramach konkursu w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ) rozdysponowano 2,15 mld zł unijnego dofinansowania na kluczowe inwestycje drogowe w 16 miastach na prawach powiatu – podało Ministerstwo Rozwoju.

„W rozstrzygniętym właśnie konkursie miasta na prawach powiatu ubiegały się o dofinansowanie unijne na inwestycje drogowe. Do podziału było 2,15 mld zł. Cała kwota została rozdysponowana” – czytamy w komunikacie.

Lista projektów z dofinansowaniem:

 • Tarnów, Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I, dofinansowanie unijne: 29,5 mln zł;
 • Leszno, Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna, dofinansowanie unijne: 57,6 mln zł;
 • Tychy, Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach, dofinansowanie unijne: 166,9 mln zł;
 • Zamość, Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeszyńskiej (granica miasta Zamość), dofinansowanie unijne: 81,9 mln zł;
 • Rybnik, Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego w Rybniku, dofinansowanie unijne: 14,4 mln zł;
 • Bydgoszcz, Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy, dofinansowanie unijne: 113 mln zł;
 • Częstochowa, Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie, dofinansowanie unijne: 96,7 mln zł;
 • Łomża, Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63, dofinansowanie unijne: 16,8 mln zł;
 • Wałbrzych, Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, dofinansowanie unijne: 296,8 mln zł;
 • Kraków, Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie, dofinansowanie unijne: 310,2 mln zł;
 • Gliwice, Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta, dofinansowanie unijne: 116,7 mln zł;
 • Świnoujście, Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną, dofinansowanie unijne: 775,7 mln zł;
 • Nowy Sącz, Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28, dofinansowanie unijne: 24,5 mln zł;
 • Toruń, Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu, dofinansowanie unijne: 10,1 mln zł;
 • Sosnowiec, Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z ul. Długosza, dofinansowanie unijne: 23,5 mln zł;
 • Gorzów Wielkopolski, Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta, dofinansowanie unijne: 15,6 mln zł.

Źródło : https://www.wprost.pl/