Dobra Szkoła – dobra zmiana ? Rząd przyjął projekty ustaw reformujących oświatę.

 


dobra-szkolaRząd przyjął projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, m.in. likwidujących gimnazja. Chodzi o dwa projekty ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe.