Realizacja programu „Rodzina 500+” po 1 lipca 2016.

Wniosek na świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” można złożyć w dowolnym momencie.   Świadczenie wypłacone będzie od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

  • Jeżeli wniosek zostanie złożony przed 10. dniem danego miesiąca wtedy pieniądze wypłacone zostaną do końca tego miesiąca. Natomiast, jeżeli wniosek zostanie złożony po 10. dniu miesiąca wtedy świadczenie wpłacone zostanie do końca kolejnego miesiąca, ale z wyrównaniem za miesiąc, w którym został złożony wniosek.

500+Wniosek można składać na trzy sposoby:

  • przez internet – bankowość elektroniczną, PUE ZUS (czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP.
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej – decyduje data stempla pocztowego
  • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Tychy, ul. Barona 30

1 lipca  był ostatnim dniem, kiedy można było  złożyć wniosek o świadczenie rodzina 500 plus, by otrzymać je z wyrównaniem za trzy miesiące, czyli od 1 kwietnia br.

Jeżeli wniosek został złożony przed 1 lipca, ale były w nim błędy nadal mamy szansę, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Jeśli okaże się, że wniosek zawiera błędy, zostaną Państwo poproszeni o ich poprawienie w terminie do 14 dni. Jeżeli wniosek zostanie poprawiony lub uzupełniony w terminie wyznaczonym przez Dział Świadczeń Rodzinnych wówczas świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z nadpłatą od 1 kwietnia 2016 r.

  • w roku 2016, wyjątkowo, aby uniknąć składania wniosków dwa razy, świadczenie jest przyznawane od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017
  • w kolejnych latach świadczenie wychowawcze będzie przyznawane

    od 1 października do 30 września kolejnego roku.

  • Wnioski w kolejnych latach, począwszy od 2017 r., będzie można składać od 1 sierpnia.

Źródło : http://mops.tychy.pl/