PONE – rozpoczął się proces weryfikacji wniosków.

Chwaszczyno.plUrząd Miasta Tychy informuje, że Operator Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Tychy rozpoczął proces weryfikacji złożonych wniosków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, który potrwa do 30 czerwca 2016 r.

Weryfikacja wniosków dokonywana jest na podstawie „Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – etap I”.

Wnioski weryfikowane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu do Punktu Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy przy ul. Barona 30 w pokoju 216.
Podczas weryfikacji mieszkaniec otrzyma protokół oraz teczkę, do której będzie gromadził dokumenty.
O terminie weryfikacji zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub sms-owo, z dwu dniowym wyprzedzeniem.
Zgodnie z Regulaminem wnioski złożone w 2016 roku, które nie zostaną rozpatrzone z uwagi na wyczerpanie środków budżetu Gminy pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, będą rozpatrywane do roku 2020.

Link do listy Wykonawców dopuszczonych do zakupu i montażu urządzenia w ramach PONE Tychy: http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/wykonawcy-tychy

Powyższa lista nie jest lista zamkniętą. Nabór wykonawców nadal trwa, więc będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Źródło : http://umtychy.pl/