Aleja Niepodległości wciąż pięknieje.

Aleja Niepodległości to jedna z głównych arterii naszego miasta. Aby nadać jej reprezentacyjny charakter co roku jedne fragmenty alei są przebudowywane od podstaw, inne przechodzą remonty. Tym razem prace prowadzone będą na odcinku od Urzędu Miasta, aż do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego. Jest to jednocześnie ostatni etap realizowanej od 2012 roku modernizacji.

Tychy Al Niepodległości

W tym roku aleja Niepodległości zmieni swoje oblicze na długim, bowiem blisko półkilometrowym odcinku – od Urzędu Miasta, aż do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego. W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika, a stare betonowe płyty zastąpi kolorowa kostka brukowa. Skorzystają nie tylko piesi, ale i rowerzyści. Wyremontowana zostanie ścieżka rowerowa, której nowa nawierzchnia wykonana będzie z czerwonej kostki brukowej. Ponadto przebudowana zostanie zatoka autobusowa, a także parking za przystankiem MZK. Z kolei sam przystanek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chodzi o zastosowanie elementów ułatwiających orientacje osobom niewidomym lub słabowidzącym, tzw. ?jeżyki?, czyli żółte płytki z charakterystycznymi wypustkami i białe ścieżki prowadzące dla osób poruszających się z laską.

Warto dodać, że Tychy są pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło standardy dotyczące dostosowania przestrzeni publicznej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Opracowanie to zostało skonsultowane i pozytywnie zaopiniowane przez Polski Związek Niewidomych. W naszym kraju nie ma jeszcze opracowanych norm dotyczących dostosowania przestrzeni publicznej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, stąd w poszczególnych miastach stosowane są różne rozwiązania. Sądzimy, że standardy zaproponowane w Tychach, mogą stać się w przyszłości podstawą do opracowania norm krajowych : czytamy w opinii Związku.

Pojawi się też nowa zieleń, która w projekcie zagospodarowania terenu odgrywa znaczącą rolę. Rośliny dobrano w taki sposób, by ich wygląd cieszył oko przez cały rok. W specjalnych rabatach zaaranżowano kompozycje z kwiatów i ozdobnych traw. Krótko mówiąc – ma być ładniej i funkcjonalniej.

Warta 1,7 mln zł. inwestycja ma mieć swój finał jesienią. Roboty budowlane mają zakończyć się we wrześniu, a pielęgnacja zieleni potrwa do listopada. Wykonawcą prac została wyłoniona w drodze przetargu firma EKO-Ogród. Przypomnijmy, że modernizacja na dobre rozpoczęła się w 2013 roku, jednak wstępem do całego zadania była zakończona rok wcześniej budowa parkingu w rejonie Urzędu Miasta. Powstały tam 83 miejsca postojowe. Kolejno, co roku, przebudowywano poszczególne fragmenty chodnika – w 2013 był to odcinek od wspomnianego parkingu do skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego, rok później metamorfozę prowadzono po przeciwnej stronie ulicy – od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do ul. Dębowej.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/