Remonty, przeglądy i wielkie mycie na Krytej Pływalni.

Mycie BasenuNa Krytej Pływalni trwa przerwa, spowodowana zmianą przepisów i tym samym koniecznością przeprowadzenia prac związanych z instalacją wodną. Wykorzystana została na czyszczenie, mycie, dokonanie drobnych remontów, wymianę części, itd. To oczywiście oznacza, że w tym roku nie będzie przerwy jesiennej. Przerwa potrwa do 25 czerwca.

Przerwę technologiczną na Krytej Pływalni mieliśmy zazwyczaj we wrześniu, jednak teraz postój wynika z wejścia w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa częstotliwość poboru próbek wody basenowej, miejsce poboru oraz rodzaj wykonywanych badań laboratoryjnych.

– Do tej pory, do badań pobierano wodę z niecki basenowej, teraz wymagane jest przebadanie wody dostarczanej do kąpieliska – mówi Tomasz Szelec, kierownik Krytej Pływalni.  – Ma to pozwolić m.in. na określenie jak przebiega proces uzdatniania wody. W związku z tym, trzeba było zamontować kurki w rurociągach. Nasza instalacja jest tak skonstruowana, że kurki znalazłyby się na wysokości ok. 3 m i trzeba byłoby dysponować platformą do pobrania wody. Dlatego musieliśmy dostosować instalację obiegu wody i zamontować kurek na takiej wysokości, żeby wodę można było pobierać bez problemów. A prace te można wykonać jedynie przy opróżnionych nieckach basenowych, dlatego też podjęliśmy decyzje o przeniesieniu corocznej przerwy technologicznej z września na okres przedwakacyjny.

Przerwę tę postanowiono też wykorzystać, by dokonać drobnych prac remontowych, przeglądu pomp, wymienić filtry, a także do gruntownego mycia niecek basenowych. Basen będzie nieczynny do 25 czerwca.


Źródło : http://mosir.tychy.pl/