Nieodpłatna pomoc prawna dla Tyszan.

porady prawne

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z
pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65. lat,
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci,
· weterani,
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna  polega na:

· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni  mogą uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej
Siedziba Harmonogram
Punkt nr 1
prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach
Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”
ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy
lokal nr 212 piętro I
poniedziałek, środa, piątek
1300 – 1700
wtorek, czwartek
1000 – 1400
Punkt nr 2
prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach
Urząd Miasta Tychy
Aleja Niepodległości 49
43 – 100 Tychy
pokój nr 317 piętro III
od poniedziałku do piątku
1200 – 1600
Punkt nr 3
prowadzony przez organizację pozarządową
Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”
ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy
lokal nr 212 piętro I
poniedziałek, środa, piątek
845 – 1245
wtorek, czwartek
1430 – 1830
Punkt nr 4
prowadzony przez organizację pozarządową
Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”
ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy
lokal nr 209 piętro I
poniedziałek, środa, piątek
1130 – 1530
wtorek, czwartek
1200 – 1600
Punkt nr 5
prowadzony przez organizację pozarządową
Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”
ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy
lokal nr 209 piętro I
poniedziałek, środa, piątek
1530 – 1930
wtorek, czwartek
800 – 1200

 


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/