XVI Międzynarodowy Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa”

śląska jesień tychy

XVI Międzynarodowy Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkurs Gitarowy  im. Jana Edmunda Jurkowskiego odbędzie się w Tychach w dniach 16-22 października 2016 r.

Program „Śląskiej Jesieni Gitarowej” obejmuje:

  • koncerty gitarowe z orkiestrą,
  • recitale gitarowe,
  • trzy etapowy konkurs dla młodych gitarzystów,
  • lekcje mistrzowskie,
  • wykłady,
  • wystawy.

Celem Festiwalu jest prezentacja współczesnej gitarystyki, umożliwienie konfrontacji osiągnięć artystycznych, międzynarodowa wymiana doświadczeń twórczych oraz promocja młodych talentów.

Do chwili obecnej odbyło się 14 edycji festiwalu. Odpowiedzialność za organizację festiwalu przejmowali kolejni dyrektorzy. Od kilku edycji funkcję tę pełni dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Szczegóły na http://guitar.tychy.pl/