Nabór ofert wykonawców do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Chwaszczyno.plTrwa nabór ofert Wykonawców na modernizację systemów grzewczych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tychy – etap I.

Dokumenty związane z uczestnictwem w programie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy www.umtychy.pl/niskaemisja oraz na stronie Operatora Programu www.niskaemisja.ekoscan.pl.

Oferty należy składać w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 (VIII p., pok. 803) z opisem Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – ETAP I”.