Konferenecja pt. „ESG – społecznie odpowiedzialny biznes z perspektywy kobiecej” w Mediatece.

 


We wtorek 21 marca w tyskiej Mediatece odbędzie się konferenecja pt. „ESG – społecznie odpowiedzialny biznes z perspektywy kobiecej”. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli/ki przedsiębiorstw, a także osoby i organizacje pozarządowe zainteresowane poszerzeniem wiedzy praktycznej na temat zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

W trakcie konferencji wręczona zostanie również po raz pierwszy statuetka „Tyszanka Lidera Roku 2022” dla osoby zaangażowanej i mającej wybitne osiągnięcia w obszarze społecznym, gospodarczym, naukowym, artystycznym lub sportowym.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 14.00.

Na konferencję obowiązuje rejestracja do dnia 15 marca 2023 pod numerem telefonu biura zarządu Izby 32 327 72 77 i 796 596 106 lub drogą e-mailową.

Organizatorzy: Tyskie Szpilki, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach.


Źródło : https://umtychy.pl/