XV Tyski Festiwal Monodramu MOTYF : Nieostrość widzenia – monodram Ewy Ziętek, Teatr Kwadrat.