Wysokość opłaty i termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Tychach.

 


26 zł za osobę miesięcznie – tyle wynosi stawka opłaty dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wkrótce – 20 marca upływa termin płatności.

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

26 zł za osobę miesięcznie – tyle wynosi od 1 stycznia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

Niższe opłaty

  • Osoby objęte Kartą Dużej Rodziny (KDR)

Do tej pory w Tychach obowiązywała ulga polegająca na tym, że miesięczna stawka opłaty za wywóz śmieci za piątą i każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym to 1 zł. Ulga ta w 2021 r. nie będzie juz obowiązywać. Od stycznia 2021 r. zwolnieniem w części z opłaty będą mieszkańcy, którzy są objęci Kartą Dużej Rodziny.  Zwolnienie wyniesie 20% stawki, czyli 5,20 zł, co oznacza, że mieszkaniec objęty Kartą Dużej Rodziny zapłaci za wywóz odpadów 20,80 zł.

  • Właściciele domów jednorodzinnych

2 zł – tyle wyniesie zwolnienie w części z opłaty dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady (kuchenne i zielone) we własnych kompostownikach. 

 

52 zł za osobę miesięcznie – tyle od 1 stycznia 2021 r. wynosi stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Nieruchomości niezamieszkałe

Stawka opłaty za pojemnik/worek:

Pojemność pojemnika/worka Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny [zł] Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny [zł]
worek 60 l 4,50 18,00
worek 120 l 9,00 36,00
pojemnik 120 l 9,00 36,00
pojemnik 240 l 18,00 72,00
pojemnik 360 l 27,00 108,00
pojemnik 550 l 41,25 165,00
pojemnik 660 l 49,50 198,00
pojemnik 770 l 57,75 231,00
pojemnik 1100 l 82,50 330,00
 pojemnik 4000 l  300,00 1200,00
 pojemnik 5000 l 375,00 1500,00
 pojemnik 7000 l

 

525,00 2100,00
 pojemnik 10 000 l  750,00 300,00
 pojemnik 15 000 l 1125,00 4500,00
 pojemnik 30 000 l 2250,00 9000,00
pojemnik 7000 l z funkcją prasy 525,00 2100,00
pojemnik 20 000 l z funkcją prasy 1500,00 6000,00

Terminy dokonywania wpłat

  1. za I kwartał roku – do 20 marca,
  2. za II kwartał roku – do 20 czerwca,
  3. za III kwartał roku – do 20 września,
  4. za IV kwartał roku – do 20 grudnia.


Źródło : https://umtychy.pl/