Miasto Tychy laureatem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”.

 


23 lutego2023 r. podczas finałowej gali w Tarnowie ogłoszono wyniki konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”. Wśród laureatów znalazły się Tychy z projektem: „Urzędowo, ale zrozumiale! – projekt Prostego Słowa w Urzędzie Miasta Tychy”. Statuetkę odebrał Maciej Gramatyka – zastępca prezydenta miasta ds. społecznych.

Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” jest organizowany przez Związek Miast Polskich od 15 lat. To wyjątkowe, cykliczne wydarzenie, w którym wyróżnine są najlepsze praktyki zarządcze samorządów lokalnych w Polsce.

W roku 2022 tematem przewodnim konkursu była „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”. Jego celem było zidentyfikowanie, docenienie i wyróżnienie miast, które, zgodnie z ideą „otwartego rządzenia”, efektywnie komunikują się z interesariuszami oraz skutecznie angażują mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej, które wpływają na rozwój lokalny oraz poprawiają usługi publicznych i jakości życia w mieście.

Miasto Tychy zostało laureatem za wdrażany od 2018 roku projekt Prostego Słowa – „Urzędowo, ale zrozumiale!”. Jego celem jest wprowadzenie prostego języka do pism i dokumentów, które urzędnicy kierują do mieszkańców. W warsztatch projektowych udział wzięło blisko 400 uczestników z 24 wydziałów tyskiego urzędu, a eksperci zbadali 100 urzędowych pism.

Wśród wyróżnionych w kategorii „miasta na prawach powiatu” znalazły się Gliwice, Siemianowice Śląskie i Częstochowa.

Poza Tychami wyłoniono jeszcze dwóch laueratów konkursu – Lublin, za projekt  „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”  oraz Wrocław za projekt  „Konsultacje społeczne z dziećmi i młodzieżą – projekt edukacji partycypacyjnej i obywatelskiej”.


Źródło : https://umtychy.pl/