Akcja bezpłatnych badań mammograficznych dla tyszanek.

 


Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach po raz pierwszy w tym roku organizuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla tyszanek, urodzonych w latach 1954-1973 (które przez min. 2 lata lub nigdy nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi).

Mammobus NIO Gliwice z nowoczesnym mammografem będzie czekał na panie na parkingu przy sklepie E. Leclerc w Tychach (ul. Budowlanych 75), w dniach 24, 27 i 28 lutego 2023 r.

Okres pandemii spowodował, że znacząco obniżyła się zgłaszalność kobiet na badania mammograficzne.

Mając powyższe na uwadze oraz celem zmobilizowania Pań do wykonywania badań profilaktycznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie medialne poprzez publikację informacji o naszych badaniach i rozpowszechnienie jej wśród mieszkańców Tychów (szczegóły w załączeniu).

W trosce o bezpieczeństwo Pań, gwarantujemy przebieg wizyty z zachowaniem środków ostrożności tj.: dezynfekcję i dekontaminację pomieszczeń oraz stosowanie środków ochrony osobistej. Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość wcześniejszego zapisania się na badanie tak, aby Panie mogły telefonicznie zarezerwować sobie konkretny dzień i godzinę badania, a wyniki wysyłane są listem poleconym (na adres podany podczas rejestracji).

Ponadto, Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach gwarantuje wszystkim swoim pacjentkom, w razie konieczności, dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie.

Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać ubezpieczone Polki, urodzone w latach 1954-1973 (w wieku 50-69 lat), które w ciągu ostatnich 2 lat (lub roku w przypadku pań obciążonych genetycznie) nie miały wykonanej mammografii refundowanej przez NFZ.

Nie ma znaczenia adres zamieszkania/zameldowania. Nie jest wymagane zaproszenie ani skierowanie.

Zalecana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr tel.: 32 278 98 96 w godz.: 7.00-15.00.