Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 – PUP Tychy będzie przyjmował wnioski od 13 do 17 lutego.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach otrzymał środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1.481.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane w okresie od 13.02.2023 r. do 17.02.2023 r.

  • Wnioski można składać w punkcie Informacji PUP Tychy przy ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy w godzinach 7.30-15.30.
  • W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załączniki
Wniosek Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 r. (doc, 160 KB)
Kryteria KFS 2023 r. (doc, 115 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx, 77 KB)
Załącznik nr 2 do wniosku KFS 2023 r. – program kształcenia (doc, 53 KB)
Załącznik nr 2 Kryteria Rozporządzenie strona 70-72 (pdf, 925 KB)
Załącznik nr 1 Kryteria Wykaz zawodów deficytowych Barometr 2023r (docx, 16 KB)


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/