Tyski Quiz Wiedzy o samorządzie, mieście i nie tylko.

 


Integracyjno-edukacyjna, dwujęzyczna gra karciana trafiła po feriach do tyskich szkół, w których uczą się ukraińskie dzieci i młodzież, a także Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury i Punktu Pomocy Cudzoziemcom.

Quiz skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i ponadpodstawowych. Każdy zestaw zawiera 100 kart z pytaniami podzielonymi na 4 kategorie: „Wiedza o Tychach”, „Wiedza o Polsce i Ukrainie”, „Wiedza o społeczeństwie” i kategoria pytań otwartych – „Poznajmy się”. Quiz ma charakter edukacyjny, ale nie tylko – jego celem jest także integracja dzieci i młodzieży.

– W tyskich szkołach uczy się obecnie około 700 uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Konieczność opuszczenia swojego domu, rodziny i znajomych to wyjątkowo trudna sytuacja dla młodych ludzi, niezależnie od narodowości. Postanowiliśmy stworzyć dodatkowy pretekst do bliższego, wzajemnego poznania się, ale także poszerzenia swojej wiedzy o naszym mieście i samorządzie. Dlatego Tyski Quiz Wiedzy został opracowany w dwóch językach – polskim i ukraińskim – mówi Ewa Grudniok – rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Tychy.

W quizie znajdziemy pytania m.in. o to, „gdzie nie spotkamy w Polsce żubra?”, „kto wybiera prezydenta miasta?”, „rzeźby jakich zwierząt znajdziemy na Starym Rynku w Tychach?”, czy „jaka pisarka została upamiętniona na jednym z tyskich murali na os. N?”. Wśród pytań znajdują się także te dotyczące Ukrainy m.in. „jaką nazwę nosi najwyższy szczyt Ukrainy?”. Ważną częścią gry są tzw. pytania otwarte, dzięki którym dzieci i młodzież mogą się lepiej poznać np. „Wymień 3 najważniejsze rzeczy, które chciał(a)byś zrobić w życiu?”, ” Gdzie lubisz spędzać czas?”, „Co lubisz w Tychach?”.

Do każdej gry dołączona jest instrukcja, ale zasady są bardzo proste. Grupa dzieli się na 2 drużyny, każda losuje po kolei pytania i odczytuje je drużynie przeciwnej. Jeśli odpowiedź jest poprawna karta trafia do drużyny, która dobrze odpowiedziała, a jeśli błędna odkładamy kartę na bok. Wygrywa ten zespół, który zdobył więcej kart.

W przypadku pytań z kategorii „poznajmy się” osoba losująca kartę czyta pytanie i wyznacza osobę z przeciwnej drużyny, która na nie odpowiada.

Urząd Miasta Tychy zrealizował ten projekt dzięki dotacji pozyskanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt graficzny przygotowała pracownia Młode Studio, a realizacją zajął się kolektyw Mamy Projekt.


Źródło : https://umtychy.pl/