MGO : Adam Sobota, Maciej Długaj – „Dynamika zdarzeń”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/