Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 r. w Tychach.

 


Informujemy, iż w roku 2023 na terenie miasta Tychy działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Wszystkie punkty NPP i NPO funkcjonują w formie hybrydowej tzn. porady udzielane są w punkcie lub z użyciem środków komunikowania się na odległość.

Zapisy przyjmowane są:

– telefonicznie pod nr tel. 32 776-30-31 w godzinach pracy urzędu lub

– elektronicznie poprzez email npp@umtychy.pl lub poprzez stronę np.ms.gov.pl

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49.

Gdzie i kiedy można skorzystać ze wsparcia?

 

Lp.

Rodzaj punktu Adres punktu Dni i godziny dyżurów Mediacja
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30,

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

900 – 1300 *

 

 

 

 

mediator dostępny w każdy poniedziałek

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Nowokościelna 27

od poniedziałku do piątku 1300 – 1700* mediator dostępny w każdy wtorek
3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

prowadzony przez organizację pozarządową

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30,

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

1330 – 1730*

mediator dostępny od wtorku do piątku
4. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową ul. Grota Roweckiego 42
p. 327
od poniedziałku do piątku

800 – 1200*

mediator dostępny w każdy dzień
5. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową ul. Grota Roweckiego 42
p. 327
od poniedziałku do piątku

1230 – 1630*

mediator dostępny od poniedziałku do czwartku

*z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020. poz. 1920).

Wszystkie punkty są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie punkty działają w trybie hybrydowym, to znaczy, że porady mogą być udzielane stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku porady udzielanej na odległość, wykonawca pełniący dyżur wykonuje kontakt telefoniczny na wskazany numer telefonu.

W przypadku porad stacjonarnych, w czasie epidemii, konieczne jest działanie w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.