Płaca minimalna pójdzie dwa razy w górę w 2023 roku.

 


Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. To spory wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

To sprawi, że w 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Do kwoty 3.490 zł od 1 stycznia 2023 i do 3.600 zł od 1 lipca 2023 roku.

Jak przełoży się to na „wynagrodzenie na rękę” dla pracowników? Od 1 stycznia będzie to ok. 2700 zł netto, a od 1 lipca ok. 2800 zł.

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosi 3010 zł brutto, kwota netto to 2 209,56 zł.

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. Stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 3,80 zł wyższa od tej z 2022 r.

Wynagrodzenie minimalne odgrywa dużą rolę w ograniczaniu ubóstwa i zmniejszaniu nierówności dochodowych oraz chroni pracowników przed wykonywaniem pracy po niższych stawkach.  Jak zaznacza szefowa resortu rodziny, tak znacząca podwyżka minimalnego wynagrodzenia jest również konieczna, aby uchronić uboższe warstwy społeczeństwa przed poniesieniem nieproporcjonalnie zawyżonego kosztu trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej z powodu wywołanej przez Rosję wojny w sąsiedniej Ukrainie znalazła się Polska i Europa.