Konsultacje dotyczące ,,Strategii oświatowej miasta Tychy na lata 2023 – 2027+”.

 


Od 27 grudnia 2022 do 10 stycznia 2023 r. trwają konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii oświatowej miasta Tychy na lata 2023 – 2027+”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 27 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r.

Formy konsultacji:

  • pisemna na adres: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, AL. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, ePUAP/MCOTychy/domyslna. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • elektroniczna za pośrednictwem adresu mailowego: mco@mco.tychy.pl

Źródło : https://umtychy.pl/