XIV Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy : Sebastian Riedel – „Kolęda”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/