Stanisław Mazuś i Ryszard Poręba nowymi Honorowymi Obywatelami Miasta Tychy.

 


Stanisław Mazuś – wybitny artysta oraz prof. zw dr hab. n. med. Ryszard Poręba zostali Honorowymi Obywatelami Miasta Tychy. Z wnioskiem do prezydenta miasta o nadanie tytułu zasłużonym dla miasta wystąpili radni Rady Miasta Tychy. Uchwały w tej sprawie przyjęto przez aklamację.

Stanisław Mazuś oraz prof. zw dr hab. n. med. Ryszard Poręba uczestniczyli w sesji Rady Miasta Tychy 15 grudnia.

Laudację o Stanisławie Mazusiu wygłosiła na sesji Rady Miasta Aleksandra Matuszczyk dyrektor Muzeum Miejskiego. Stanisław Mazuś to artysta związany z Tychami od 1968 roku. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tychy został przyznany za „ aktywne kształtowanie środowiska twórczego miasta i regionu, zaangażowanie w przygotowywanie licznych wystaw, m.in. towarzyszących Tyskim Spotkaniom Młodości oraz opiekę nad twórczą miejscowymi plastykami amatorami. Artystę doceniono także za zaangażowanie w działalność tyskiej delegatury Biura Wystaw Artystycznych oraz prezentację swojego dorobku na licznych licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych.

– Cieszę się, że tak się moje życie potoczyło że jestem w Tychach. Tychy to moje cudowne miejsce – mówił podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Stanisław Mazuś. – Nie wyobrażam sobie, że mógłbym gdziekolwiek indziej na kuli ziemskiej stworzyć tyle i tak, by mnie to statysfakcjonowało.  

Postać prof. zw dr hab. n. med. Ryszarda Poręby przedstawił Maciej Jędrzejko – dr n. med. oraz radny Rady Miasta Tychy. Prof. Ryszard Poręba został Honorowym Obywatelem w uznaniu za:” wybitne osiągnięcia w zakresie zmniejszenia umieralności kobiet w powiatu bieruńsko-lędzińskiego i miasta Tychy z powodu raka szyjki macicy poprzez wprowadzenie obowiązkowych, masowych badań cytologicznych oraz promocję szczepień przeciw wirusowi HPVZ.” Powiat tyski jest do dzisiaj w czołówce regionów o największej wykrywalności i najmniejszej umieralności z powodu tej choroby. Profesor został także doceniony za całokształt osiągnięć naukowych (ponad 300 publikacji naukowych!), za wybitne osiągnięcia edukacyjne między innymi: stworzenie w ciągu 10 lat 26 szkół rodzenia na Śląsku w tym stworzenie pierwszej Szkoły Rodzenia w Tychach, osiągnięcia na polu wprowadzania pionierskich i innowacyjnych metod zabiegowych i operacyjnych m.in. przeprowadzenie wraz z prof. Adamem Ostrzeńskim w Tychach pierwszej w video-laparoskopii (1991 r.) oraz za promocję Miasta Tychy w Polsce i na świecie m.in. poprzez organizację międzynarodowego Kongresu „Kobieta XXI wieku”.

Do tej pory Honorowymi Obywatelami Miasta Tychy zostali: Arcybiskup Damian Zimoń (w 2004 roku), hokeista Mariusz Czerkawski (2009), dyrygent i skrzypek, dyrektor artystyczny orkiestry kameralnej AUKSO Marek Moś (2009), socjolog, prof. Marek Szczepański (2009), były prezes Tyskich Browarów Książęcych – Paweł Sudoł (2010) oraz himalaista Adam Bielecki (2018).


Źródło : https://umtychy.pl/