Rusza przebudowa ulicy Kolejowej w Bieruniu.

 


Rusza długo wyczekiwana inwestycja drogowa pn.: „Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu – etap I”. 9 grudnia Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania polegającego na gruntowniej przebudowie pierwszej połowy ulicy Kolejowej – od ulicy Bojszowskiej do domu nr 22.

Inwestycja polegać będzie na:

  • przebudowie części drogi o długości około 327 metrów – na odcinku od ulicy Bojszowskiej do budynku nr 22, w zakresie wykonania: jezdni, placu do zawracania, zjazdów, chodnika oraz poboczy,
  • przebudowie wlotu skrzyżowania z drogą powiatową – ulicą Bojszowską,
  • budowie kanalizacji deszczowej,
  • budowie oświetlenia LED,
  • przebudowie sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, energetycznej (naziemnej i kablowej) oraz teletechnicznej,

Wartość zadania to prawie 3 miliony złotych, z czego połowa dofinansowana została ze środków rządowych – pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja, zgodnie z zawartą umową – rozpocznie się po okresie zimowym i trwać będzie 4 miesiące od dnia wejścia wykonawcy na plac budowy.

Wykonawca:

Konsorcjum Firm:

  • Usługi Transportowe Opitek Henryk 41-403 Chełm Śląski ul. Wołodyjowskiego 33b – lider
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Grzegorz Opitek 41-403 Chełm Śląski ul. Wołodyjowskiego 33b – partner

Wartość zadania: 2 929 198,91 zł

Dofinansowanie: 50% wartości zadania – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Termin: 4 miesiące od daty przekazania terenu budowy – lipiec/sierpień 2023

mapkaŹródło : https://www.bierun.pl/