MZBM Tychy w wyniku eksmisji odzyskał 45 gminnych lokali mieszkalnych.

 


Przypominamy, że od 15 kwietnia 2022 roku przestał obowiązywać zakaz wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych i tyski MZBM  wdrożył działania mające na celu opuszczenie lokali mieszkalnych przez osoby posiadające zadłużenie z tytułu zamieszkiwania lokalu. W krótkim czasie miasto odzyskało 45 gminnych lokali mieszkalnych. Lokale po wykonaniu remontu zostały przeznaczone do zamieszkania przez osoby oczekujące na przydział mieszkania.

W związku z okresem ochronnym trwającym od 1 listopada do 31 marca wstrzymano eksmisje. Jest to czas, w którym zadłużeni mieszkańcy mogą podjąć działania i porozumieć się z Miastem Tychy w sprawie spłaty zadłużenia. Od 1 kwietnia 2023 roku eksmisje zostaną wznowione.

Chcemy zaznaczyć, że Miasto Tychy nie pozostawia Mieszkańców bez pomocy.

Przypominamy, że Miasto oferuje bardzo korzystne i dostępne możliwości wyjścia z zadłużenia.

Oferujemy:

 • przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • odroczenie spłaty zadłużenia,
 • rozłożenie należności na dogodne i co ważne – nieoprocentowane raty

UWAGA! – podpisanie umowy wstrzymuje naliczanie dalszych odsetek i może skutkować zawieszeniem prowadzonej egzekucji komorniczej

 • zamianę zajmowanego lokalu na mniejszy lokal za spłatę zadłużenia przez kontrahenta,
 • przekwalifikowanie zajmowanego lokalu mieszkalnego na najem socjalny,
 • spłata długu w formie świadczenia rzeczowego – odpracowanie,
 • pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o kryteriach i wymogach, które musisz spełnić, aby skorzystać z wyżej wymienionej pomocy, udaj się do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach lub zadzwoń pod nr telefonu:

 • ROM nr I 32 227-31-32
 • ROM nr II 32 227-29-24
 • ROM nr III 32 227-31-37
 • ROM nr IV 32 227-22-02
 • ROM nr V 32 227-75-34


Źródło : https://mzbm.tychy.pl/