48. Tyskie Spotkania Teatralne – Fiodor Dostojewski : „Karamazow”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/