48. Tyskie Spotkania Teatralne : Hanoch Levin – „Chudy żołnierz”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/