48. Tyskie Spotkania Teatralne : Michał Misza Czorny i Monika Szydłowiecka – „karma.”

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/