48. Tyskie Spotkania Teatralne : „Kto się boi Virginii Woolf?”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/